ПрАТ «Укрпромтехсервіс»
 

ПрАТ «Укрпромтехсервіс»

Код за ЄДРПОУ: 05519043
Телефон: 05354 21634
Юридична адреса: 37300, Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Лохвицька, 30
 
 

Вид інформації: "Станом на 14.03.2014" ***** Дата розміщення: 0000-00-00


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор   Силка Вiктор Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.14.03.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство «Укрпромтехсервiс»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента37300 Полтавська обл., м.Гадяч вул.Лохвицька, 30
4. Код за ЄДРПОУ05519043
5. Міжміський код та телефон, факс05354-21634 05354-21634
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у№ бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://05519043.smida.gov.uaв мережі Інтернет
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
14.03.2014звільненоСекретар наглядової радиГрицан Євдокiя СтефанiвнаКО 280351
14.11.2001 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.00017
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв вiд 14.03.2014р. (протокол № 1). Володiє 0,00017% в статутному капiталi емiтента, перебувала на посадi з 27.04.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.03.2014звільненоРевiзорБоровик Сергiй ГригоровичКН 893875
24.03.1999 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
1.718
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв вiд 14.03.2014р. (протокол № 1). Володiє 1,718% в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi з 27.04.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.03.2014обраноЧлен наглядової радиЛяшенко Вiктор ГригоровичКО 847320
29.12.2010 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
91.61
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв вiд 14.03.2014р. (протокол № 1). Володiє 91,61% в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi голови наглядової ради ПрАТ "Укрпромтехсервiс". Посадова особа обрана термiном на три роки i непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.03.2014обраноЧлен наглядової радиГрицан Євдокiя СтефанiвнаКО 280351
14.11.2001 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.00017
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв вiд 14.03.2014р. (протокол № 1). Володiє 0,00017% в статутному капiталi емiтента, перебувала на посадi голови ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Укрпромтехсервiс", секретаря наглядової ради ПрАТ "Укрпромтехсервiс". Посадова особа обрана термiном на три роки i непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.03.2014обраноРевiзорБоровик Сергiй ГригоровичКН 893875
24.03.1999 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
1.718
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв вiд 14.03.2014р. (протокол № 1). Володiє 1,718% в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi ревiзора ПрАТ "Укрпромтехсервiс" та займається приватною пiдприємницькою дiяльнiстю. Посадова особа обрана термiном на три роки i непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.03.2014обраноЧлен наглядової радиЛяшенко Iрина ВiкторiвнаКО 717905
11.09.2007 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
9e-05
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв вiд 14.03.2014р. (протокол № 1). Володiє 0,00009% в статутному капiталi емiтента, перебуває на посадi юристконсульта ПрАТ "Укрпромтехсервiс". Посадова особа обрана термiном на три роки i непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.03.2014звільненоГолова наглядової радиЛяшенко Вiктор ГригоровичКО 847320
29.12.2010 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
91.61
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв вiд 14.03.2014р. (протокол № 1). Володiє 91,61% в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi з 27.04.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.03.2014звільненоЧлен наглядової радиТаран Iрина ВiкторiвнаКО 717905
11.09.2007 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
9e-05
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення загальних зборiв вiд 14.03.2014р. (протокол № 1). Володiє 0,00009% в статутному капiталi емiтента, перебувала на посадi з 27.04.2011р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.03.2014обраноГолова наглядової радиЛяшенко Вiктор ГригоровичКО 847320
29.12.2010 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
91.61
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення засiдання наглядової ради ПрАТ "Укрпромтехсервiс" вiд 14.03.2014р. (протокол № 1). Володiє 91,61% в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi голови наглядової ради ПрАТ "Укрпромтехсервiс". Посадова особа обрана термiном на три роки i непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.03.2014обраноСекретар наглядової радиГрицан Євдокiя СтефанiвнаКО 280351
14.11.2001 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.00017
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення засiдання наглядової ради ПрАТ "Укрпромтехсервiс" вiд 14.03.2014р. (протокол № 1). Володiє 0,00017% в статутному капiталi емiтента, перебувала на посадi голови ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Укрпромтехсервiс", секретаря наглядової ради ПрАТ "Укрпромтехсервiс". Посадова особа обрана термiном на три роки i непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.03.2014звільненоДиректорСилка Вiктор IвановичКО 190860
22.12.2000 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.0008
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення засiдання наглядової ради ПрАТ "Укрпромтехсервiс" вiд 14.03.2014р. (протокол № 1). Володiє 0,0008% в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi з 27.04.2011р.. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.03.2014призначеноДиректорСилка Вiктор IвановичКО 190860
22.12.2000 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.0008
Зміст інформації:
Пiдстава- рiшення засiдання наглядової ради ПрАТ "Укрпромтехсервiс" вiд 14.03.2014р. (протокол № 1). 
Володiє 0,0008% в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi директора ПрАТ "Укрпромтехсервiс". Посадова особа обрана термiном на три роки i непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.